Misiunea NOASTRĂ

Misiunea Asociației este de a reprezenta copiii și tinerii instituționalizați din România la nivel local, național si internațional.

Scopul NOSTRU

Scopul principal al Asociației ,,Consiliul Tinerilor Instituționalizați” este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor copiilor și tinerilor care beneficiază sau care au beneficiat de o măsură de protecție specială destinată copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum și pentru a susține și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

Obiectivele NOASTRE

 • Să promovăm să reprezentăm și să apărăm interesele tinerilor aflați în prezent sau nu în sistemul de protecție specială, la nivel local, regional, național, european și internațional în raport cu autoritățile publice locale, regionale și centrale, precum şi cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții privind protecția tinerilor instituționalizați;
 • Să colaborăm cu autoritățile publice şi cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții privind protecția tinerilor instituționalizați, la toate nivelurile, pentru realizarea obiectivelor comune, în beneficiul tinerilor;
 • Să acționăm pentru identificarea problemelor specifice ale tinerilor instituționalizați la toate nivelurile şi să contribuie la soluționarea lor;
 • Să participăm la elaborarea şi implementarea politicilor publice privind tinerii instituționalizați și post-instituționalizați la toate nivelurile, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative cu incidență asupra tinerilor instituționalizați și post- instituționalizați;
 • Să contribuim la dezvoltarea mișcării asociative de tineret din România;
 • Să sprijinim programele şi activitățile grupurilor de inițiativă ale Consiliul Tinerilor Instituționalizați, și să dezvoltăm programe şi activități proprii pentru tinerii instituționalizați;
 • Să realizăm cercetări privind calitatea vieții tinerilor instituționalizați;
 • Să desfășurăm orice activitate ce are drept scop sprijinirea tinerilor instituționalizați.

Prioritățile NOASTRE STRATEGICE

 • Completarea, modificarea și dezvoltarea cadrului legislativ cu privire la protecția tinerilor instituționalizați și post-instituționalizați în România și la nivel european, respectiv internațional și participarea tinerilor instituționalizați la procesul decizional;
 • Susținerea, promovarea și recunoașterea educației non-formale și a competențelor dobândite de către tinerii instituționalizați prin procesul de învățare non-formală;
 • Derularea unor campanii de lobby și advocacy pentru conștientizarea opiniei publice referitor la situația tinerilor instituționalizați;
 • Colaborarea cu instituțiile de resort pentru a legifera un sistem de monitorizare pe o perioadă de 3 ani de zile a tuturor celor care părăsesc sistemul instituționalizat care să funcționeze ca sistem de intervenție rapidă în caz de nevoie;
 • Colaborarea cu instituțiile de resort pentru a legifera un sistem de monitorizare pentru a preveni abuzurile din sistemul de protecție a copilului.